Δημοσιεύτηκε την 20/10/2009 - 06:13 από Ronin team

Για να μετατρέψουμε σε περιβάλλον linux ένα αρχείο κειμένου από ISO-8859-7 σε Utf-8...

Γράφουμε στο τερματικό:

iconv --from-code=ISO-8859-7 --to-code=UTF-8 ./αρχείο_σε_ISO-8859-7.html > ./νέο_αρχείο_σε_Utf-8.html

Και είμαστε έτοιμοι.

Share this