Δημοσιεύτηκε την 16/04/2009 - 14:33 από Ronin team

Πώς να τερματίζουν αυτόματα οι διεργασίες που δεν ανταποκρίνονται.

Ανοίγουμε τον επεξεργαστή μητρώου με WinKey+R ή Start -> Run και πληκτρολογώντας regedit. Στο κλειδί HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/AutoEndTasks αλλάζουμε την τιμή από 0 σε 1. Τελειώνοντας αλλάζουμε την τιμή του κλειδιού HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/WaitToKillAppTimeout στον αριθμό των millisecond που θέλουμε να περιμένουν τα Windows πριν τερματίσουν μια 'κολλημένη' διεργασία.

millisecond = 1/1000 δευτερόλεπτα

Share this