Έλεγχος 3D επιτάχυνσης σε linux

Δημοσιεύτηκε την 11/09/2009 - 21:28 από Ronin team

How to Icon

Για να δούμε αν στο linux installation που έχουμε, υπάρχει 3D επιτάχυνση...

Syndicate content