Πως τρέχω τα images των CD/DVD από τον σκληρό μου.(virtual cdrom)

Δημοσιεύτηκε την 04/10/2009 - 19:21 από Ronin team

How to Icon

Αν έχετε image από κάποιο παιχνίδι ή άλλο DVD και θέλετε να το τρέξετε από τον υπολογιστή σας χωρίς να χρειαστεί να το κάψετε σε CD...

Syndicate content