Πώς βλέπω τις επεκτάσεις αρχείων σε Windows 7;

Δημοσιεύτηκε την 22/02/2010 - 17:11 από Ronin team

windows 7 logo

Τα windows 7 έχουν ώς προεπιλογή να μήν φαίνονται οι επεκτάσεις των αρχείων. Αν θέλουμε να είναι εμφανείς...

Syndicate content