7 τρόποι για βελτίωση wireless σήματος (better wireless signal)

Δημοσιεύτηκε την 25/05/2010 - 19:30 από Ronin team

How to Icon

Καλό σήμα στις ασύρματες συνδέσεις σημαίνει μεγαλύτερες ταχύτητες κατεβάσματος/ανεβάσματος, και μικρότερο lag/ping.

Syndicate content