Πρόσβαση στο linux (ext3) partition από Windows XP

Δημοσιεύτηκε την 15/03/2009 - 20:23 από Ronin team

Σίγουρα πολλοί χρήστες dual-boot συστημάτων (που έχουν εγκατεστημένα πέρα του ενός λειτουργικών συστημάτων), όταν βρίσκονται σε περιβάλλον Windows έχουν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν ένα ή περισσότερα αρχεία από το linux κομμάτι του σκληρού δίσκου. Η λύση του reboot είναι κάτι χρονοβόρο και σε ορισμένες περιπτώσεις ανέφικτο (λόγω εν ενεργεία εργασιών κ.λ.π). Δεδομένου ότι το linux partition είναι τύπου ext3 ή ext2 (και όχι reiserFS, XFS ή κάτι άλλο), η λύση είναι η εγκατάσταση του driver ext2 IFS ο οποίος αντιστοιχεί έναν windows δίσκο στο linux partition.

Syndicate content