Αντιγραφή Video DVD σε κενό DVD

Δημοσιεύτηκε την 08/04/2010 - 05:10 από Ronin team

How to Icon

Αν έχουμε στην κατοχή μας μια ταινία σε DVD και θέλουμε να την αντιγράψουμε σε ένα κενό DVD...

Κρύψιμο αρχείων μέσα σε εικόνα

Δημοσιεύτηκε την 20/05/2009 - 14:50 από Ronin team

Κρύψτε τα πολύτιμα προσωπικά σας αρχεία μέσα σε εικόνα .jpg κάνοντάς τα μη εντοπίσιμα από τρίτους.

Συμπίεση αρχείων και κρυπτογράφηση με το 7z

Δημοσιεύτηκε την 28/03/2009 - 21:34 από Ronin team

Άν έχουμε ένα ή περισσότερα 'top-secret' αρχεία που θέλουμε να διακινήσουμε ή να διανέμουμε, υπάρχουν πολλές λύσεις, αλλά αυτή που προτείνουμε λόγω ευκολίας και σιγουριάς είναι το 7z.

Syndicate content