Κάντε το CapsLock να λειτουργεί σαν Mute

Δημοσιεύτηκε την 17/04/2009 - 20:24 από Ronin team

Δεν έχουν όλοι multimedia keyboards, δηλαδή αυτά που στο πάνω μέρος έχουν κουμπιά που δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε mute τον media player ή να αυξομειώσουμε την ένταση του ήχου. Έρχεται να δώσει τη λύση το AutoHotkey.

Syndicate content