Αλλαγή γλώσσας με Alt+Shift σε KDE 3.x

Δημοσιεύτηκε την 27/05/2009 - 15:40 από Ronin team

How to Icon

Υπάρχει ένα bug στο KDE 3 οπου δεν μας αφήνει να επιλέξουμε τα Alt+Shift για εναλλαγή γλώσσας. Ευτυχώς υπάρχει λύση σε αυτό το bug.

Syndicate content