Οδηγός χρήσης DOSBox (dos emulator)

Δημοσιεύτηκε την 01/06/2009 - 12:03 από Ronin team

How to Icon

Αν έχουμε κάποια εφαρμογή ή κάποιο παιχνίδι που τρέχει σε MS-DOS, το πιθανότερο να μήν τρέχει σε Windows. Τη λύση έρχεται να δώσει το DOSBox, μία opensource εφαρμογή που κάνει εξομοίωση του περιβάλλοντος DOS χωρίς να αποχωριστούμε τα windows.

Syndicate content