Τα βίντεο του youtube πηγαίνουν σπαστά σε Ubuntu 9.04

Δημοσιεύτηκε την 14/09/2009 - 21:26 από Ronin team

How to Icon

Αν σε λειτουργία fullscreen, τα βίντεο του youtube σας τρέχουν "σπαστά", είστε κάτοχος Intel κάρτας γραφικών και το πρόβλημα πιθανώς παρουσιάστηκε μετά την αναβάθμιση στην έκδοση 9.04 του ubuntu, τότε ίσως η λύση είναι απλή...

Έλεγχος 3D επιτάχυνσης σε linux

Δημοσιεύτηκε την 11/09/2009 - 21:28 από Ronin team

How to Icon

Για να δούμε αν στο linux installation που έχουμε, υπάρχει 3D επιτάχυνση...

Αφαίρεση Universal Access από tray σε Ubuntu

Δημοσιεύτηκε την 09/06/2009 - 19:48 από Ronin team

How to Icon

Άν μετά την έκδοση 9.04 του Ubuntu, εμφανίστηκε στο system tray μας (η περιοχή που εμφανίζονται τα εικονίδια των τρέχουσων διεργασιών) ένα άχρηστο εικονίδιο εν ονόματι Universal Access Preferences. Ας δούμε πως αφαιρείται...

Εγκατάσταση Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) παράλληλα με Windows

Δημοσιεύτηκε την 04/06/2009 - 14:45 από Ronin team

How to Icon

Εγκαταστήστε το πολυπόθητο Ubuntu πλάι στα Windows που ήδη έχετε για dual boot.

Syndicate content