Ανασυγκρότηση αντί προφύλαξη οθόνης

Δημοσιεύτηκε την 15/06/2009 - 00:31 από Ronin team

How to Icon

Κάντε τα Windows όταν απουσιάζετε από το PC να εκτελούν ανασυγκρότηση των δίσκων, αντί να προβάλλουν την προφύλαξη οθόνης.

Syndicate content