Εικόνα IP, browser και λειτουργικού - Προβολέας στοιχείων για ιστοσελίδες και forum:

Βάλτε στην υπογραφή σας στα forum (forum signature) ή στη σελίδα σας ένα έξυπνο widget που δείχνει το λειτουργικό, τον browser και την IP αυτού που το βλέπει.

Πρωτο βημα - Επιλογή εικoνας
Γενικά
Ομάδες


Δείγμα:


Δευτερο βημα - Τοποθετηστε τον κώδικα στη σελιδα σας ή το forum

Αντιγράψτε τον BBCode κώδικα που ακολουθεί για να εμφανίζεται στα forum post σας
(τοποθετείτε τον κώδικα στην επιλογή signature - υπογραφή):Ή για την σελίδα σας αντιγράψτε τον παρακάτω HTML κώδικα:


Τα στοιχεία (IP, browser, operating system) τα βλέπει μόνο ο χρήστης που βλέπει την εικόνα και του ανήκουν. Κανένας άλλος, ούτε το προσωπικό του ronin.gr δεν μπορεί να δει τα στοιχεία. Η εικόνα λειτουργεί δηλαδή σαν καθρέπτης στοιχείων.