Δημοσιεύτηκε την 16/05/2009 - 15:37 από Ronin team

Loading Setup

Μέτα θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των Windows XP, περιμένετε όσο διαρκεί.

exciting new look

Περιμένετε…

Choose language

9. Πατήστε Details και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε ελληνικά.

10. Μετά πατήστε Next .

Όνομα

11. Βάλτε το όνομά σας και πατήστε Next .

Αν η έκδοση των Windows XP που έχετε είναι με SP3 θα χρειαστεί να βάλετε και τον κωδικό του προϊόντος (product key) σε αυτό το βήμα.

Enter Key

12. Βάλτε το κωδικό του προϊόντος (product key) και πατήστε Next .

Enter Computer Name

14. Βάλτε το όνομα του PC και πατήστε Next .

Το όνομα του PC θα φαίνεται στο δίκτυο.

Enter Date Time

15. Επιλέξτε στο Time Zone Athens GMT +2 και πατήστε Next .

TCP/IP

16. Επιλέξτε Typical Settings και πατήστε Next .

Enter Workgroup

17. Επιλέξτε No, this computer is not on a network, or is on a network without a domain... και πατήστε Next .

Άμα το PC που κάνετε εγκατάσταση είναι σε δίκτυο με domain επιλέξτε «yes, make this comp….» και γράψτε το όνομα του domain

Αφού ολοκληρωθεί το Setup θα γίνει η τελευταία επανεκκίνηση.

Μετά την επανεκκίνηση θα σας ξαναβγάλει πάλι το «Press any key to boot from CD» από το βήμα 1. Μην πατήσετε τίποτα.