Πολλαπλές επιφάνειες εργασίας στα Windows XP

Η microsoft δίνει την δυνατότητα να έχουμε multiple desktops στα windows XP, όπως στις διανομές linux

Κατεβάζουμε το Virtual Desktop Manager από εδώ και προχωράμε σε εγκατάσταση. Μόλις ολοκληρωθεί κάνουμε δεξί κλίκ στην taskbar και επιλέγουμε όπως στην εικόνα:

Virtual Desktop Manager 1

Θα μας εμφανιστούν οι επιφάνειες εργασίας στο tray (τα αριθμιμένα κυκλάκια):

Virtual Desktop Manager 2

Αν θέλουμε να εμφανίζονται σε κάθε επιφάνεια μόνο τα παράθυρα τις ίδιας στην taskbar, ξεεπιλέγουμε το Share desktops:

Virtual Desktop Manager 3

Και είμαστε έτοιμοι.