Αλλαγή γλώσσας με Alt+Shift σε KDE 3.x

How to Icon

Υπάρχει ένα bug στο KDE 3 οπου δεν μας αφήνει να επιλέξουμε τα Alt+Shift για εναλλαγή γλώσσας. Ευτυχώς υπάρχει λύση σε αυτό το bug.

Ανοίγουμε με κάποιον text editor (π.χ pico) το αρχείο ~/.kde/share/config/kdeglobals με τον χρήστη που παρουσιάζεται το πρόβλημα.

pico ~/.kde/share/config/kdeglobals

Βρίσκουμε την γραμμή που λέει Switch to Next Keyboard Layout και την αλλλάζουμε σε:

Switch to Next Keyboard Layout=default(Alt+Shift_L);Alt+Shift_R

Σώζουμε το αρχείο (Ctrl+O στο pico) και κλείνουμε τον editor (Ctrl+X στο pico). Την επόμενη φορά που θα μπούμε στο KDE το πρόβλημα θα έχει λυθεί.

Σε επόμενες εκδόσεις του KDE (πχ 4) το bug είναι ανύπαρκτο.

Tags: