Προβάλλετε βίντεο σε ASCII art

How to Icon

Κάντε το output του βίντεο να είναι σε μορφή ASCII, κάτι που μπορεί να μην χρησιμεύει πουθενά, αλλά μα φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχτεί με μιά απλή ρύθμιση στο VLC και για αυτούς που δεν γνωρίζουν, η εικόνα ASCII είναι μια κανονική εικόνα, σχεδιασμένη όμως με αλφαριθμιτικούς χαρακτήρες, και μοιάζει κάπω έτσι:

ASCII

Εφόσον έχουμε εγκατεστημένο το VLC, το ανοίγουμε και βρίσκουμε την ταινία που θέλουμε. Πηγαίνουμε Tools -> Preferences πατάμε Video και εκεί που λέει Output επιλέγουμε το ASCII art video output.

ASCII ASCII

Το VLC πλέον θα προβάλλει σε ASCII, ενώ αν θέλουμε να επαναφέρουμε την προβολή σε κανονικό βίντεο, ακολουθόντας την ίδια διαδικασία, επιλέγουμε για Output το default, ή ότι άλλη επιλογή είχε πριν το πειράξουμε.

Η μόνη πραγματικά χρησιμότητα που βρήκαμε για τον οδηγό αυτόν, είναι η προβολή ASCII βίντεο σε πάρτυ, με χρήση προβολέα ενώ είχαμε την ταινία σε σίγαση, αφού έπαιζε δυνατά μουσική από πίσω. Τι άλλες χρήσεις θα μπορούσατε να σκεφτείτε;