Πώς κατεβάζω μερικά από τα αρχεία ενός torrent;

How to Icon

Αν θέλουμε να κατεβάσουμε μόνο μερικά από τα αρχεία που περιέχονται σε ένα torrent, και όχι ολόκληρο το torrent...

Ο οδηγός προυποθέτει πως χρησιμοποιείτε το utorrent για να κατεβάζετε torrent και έχετε διαβάσει αυτόν τον οδηγό για κατέβασμα torrent. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε διαφορετικά, είναι στο σημείο που ανοίγουμε το αρχείο torrent (βήμα 4) και μας δίνει αυτή την εικόνα:

Επιλογη μερικών αρχείων σε utorrent για κατέβασμα

Ξετικάρουμε όσα αρχεία δεν θέλουμε να κατέβουν, και πατάμε OK. Να σημειώσουμε εδώ, πως αν τα αρχεία του torrent είναι όλα μαζι συμπιεσμένα σε ένα αρχείο .rar, .zip ή .iso, δυστυχώς θα πρέπει να κατεβάσουμε όλο το torrent μονοκόμματο!

Tags: