Αντιγραφή Video DVD σε κενό DVD

How to Icon

Αν έχουμε στην κατοχή μας μια ταινία σε DVD και θέλουμε να την αντιγράψουμε σε ένα κενό DVD...

...με την προυπόθεση βέβαια πως την ταινία την έχουμε αγοράσει, και έχουμε δηλαδή νομικά το δικαίωμα να κάνουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας (backup), θα συναντήσουμε προβλήματα αν προσπαθήσουμε να την αντιγράψουμε στεγνά με το Nero ή άλλο πρόγραμμα αντιγραφής CD/DVD. Ο λόγος είναι ότι συνήθως οι ταινίες DVD είναι encrypted (κρυπτογραφημένες) και compressed (συμπιεσμένες). Δηλαδή ενώ ένα κενό DVD χωράει 4.7 Gb περίπου, η ταινία πιάνει ίσως και περισσότερο από 6 Gb!

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα ακούει στο όνομα DVD Shrink, και είναι δωρεάν. Ξεκινάμε λοιπόν κατεβάζοντας το DVD Shrink από εδώ. Κάνουμε την εγκατάστασή του, η οποία είναι απλούστατη (σε όλα τα παράθυρα Next/Finish) και ξεκινάμε το πρόγραμμα από την συντόμευσή του που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας.

 1. Με το που θα ανοίξει το DVD Shrink, βάζουμε την ταινία στο DVD player αν δεν την έχουμε μέσα ήδη, και στην αρχική οθόνη του προγράμματος πατάμε Open Disk:

  DVD Shrink how to 1

 2. Κατόπιν επιλέγουμε το DVD μας αν έχουμε περισσότερα του ενός και πατάμε OK:

  DVD Shrink how to 2

 3. Θα κάνει ανάλυση της δομής του DVD αυτόματα:

  DVD Shrink how to 3

 4. Αν δεν θέλουμε να μπλέξουμε με περεταίρω ρυθμίσεις, πηγαίνουμε κατευθείαν στο βήμα 9. Προτείνουμε πάντως να διαθέσετε άλλα δύο λεπτά και να ρυθμίσετε στα επόμενα βήματα την αντιγραφή, με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα, αφαιρώντας το άχρηστο περιεχόμενο (όπως τη Γαλλική μεταγλώτιση - εκτός και αν έχετε μαζοχιστικές τάσεις). Πατάμε λοιπόν Re-Author:

  DVD Shrink how to 4

 5. Και θα μας εμφανίσει την δομή του DVD. Από εκεί επιλέγουμε μόνο αυτά που χρειαζόμαστε (την κυρίως ταινία οπωσδήποτε και ίσως τους τίτλους του menu του DVD). Εμείς επιλέξαμε να κρατήσουμε μόνο την κυρίως ταινία, την οποία σέρνουμε (drag & drop) στο διπλανό κουτάκι στα αριστερά.

  DVD Shrink how to 5

 6. Θα κάνει ανάλυση του μέρους που σύραμε:

  DVD Shrink how to 6

 7. Έπειτα επιλέγουμε την καρτέλα Compression settings:

  DVD Shrink how to 7

 8. Και ξετικάρουμε τις γλώσσες που δεν θέλουμε, φροντίζοντας ώστε το video να είναι στο automatic:

  DVD Shrink how to 8

 9. Αφού σιγουρευτούμε πως όλες οι ρυθμίσεις έγιναν όπως ορίζει ο οδηγός αυτός, πατάμε το μαγικό κουμπάκι Backup:

  DVD Shrink how to 9

 10. Επιλέγουμε τον φάκελλο που θα σωθεί η ταινία:

  DVD Shrink how to 10

 11. Και περιμένουμε να γίνει η μετατροπή:

  DVD Shrink how to 11

 12. Μόλις αποθηκεύσαμε στον σκληρό μας την ταινία. Το επόμενο βήμα είναι να την κάψουμε σε DVD ακολουθόντας τον οδηγό αυτόν.