Αφαίρεση Universal Access από tray σε Ubuntu

How to Icon

Άν μετά την έκδοση 9.04 του Ubuntu, εμφανίστηκε στο system tray μας (η περιοχή που εμφανίζονται τα εικονίδια των τρέχουσων διεργασιών) ένα άχρηστο εικονίδιο εν ονόματι Universal Access Preferences. Ας δούμε πως αφαιρείται...

Καταρχάς το εικονίδιο είναι αυτό:Universal Access Preferences icon

Για να το αφαιρέσουμε, ανοίγουμε terminal και γράφουμε:

gnome-keyboard-properties

Στο παράθυρο που θα ανοίξει ξετικάρουμε το Accessibility features can be toggled with keyboard shortcuts και πατάμε OK:

Universal Access Preferences dialogue

Αν τα κάναμε όλα σωστα, το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.

Tags: