Μετατροπή FAT32 δίσκου σε NTFS

How to Icon

Ο οδηγός περιγράφει την διαδικασία μετατροπής ενός FAT32 δίσκου σε NTFS χωρίς να χάσουμε τα αρχεία μας, και ισχύει για Windows XP, Windows Vista και Windows 7.

Πρέπει να πούμε κατ'αρχάς πως αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να χάσουμε τα αρχεία μας, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη και κάνουμε backup πάραυτα. Για να μην χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο αν τυχόν πέσει το ρεύμα κατά την διαδικασία της μετατροπής. Επίσης να τονίσουμε πώς η μετατροπή σε NTFS είναι μη αναστρέψιμη, δηλαδή για να ξανακάνουμε τον δίσκο FAT32, θα πρέπει να κάνουμε καθαρό format (δηλαδή διαγράφοντας τα αγαπημένα μας αρχεία που βρίσκονται στον εν λόγω σκληρό δίσκο).

Αφού λοιπόν κρατήσουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας σε άλλο σκληρό (ή DVDs ή USB Flash Drive), πατάμε Ctrl-R, γράφουμε cmd και πατάμε Enter. Θα ανοίξει η γνωστή μας πλέον Command line των Windows.

Εν συνεχεία γράφουμε την εντολή:

convert γράμμα_δίσκου: /fs:ntfs

'Οπου γράμμα δίσκου βάζουμε το γράμμα που αντιστοιχεί στον δίσκο που θέλουμε να μετατρέψουμε (πχ G).

Θα πάρει λίγη ώρα, και θα πάρουμε μία επιβεβαίωση της επιτυχίας της διαδικασίας.

Αν μας πετάξει το παρακάτω σφάλμα:

Convert cannot run because the volume is in use by another process. Convert may run if this volume is dismounted first. ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID. Would you like to force a dismount on this volume?

Κλείνουμε όλα τα προγράμματα που μπορεί να χρησιμοποιούν τον δίσκο και πατάμε Y.

Αν μας πετάξει το παρακάτω σφάλμα:

Convert cannot gain exclusive access to the drive letter drive, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts?

Πατάμε Y και ο δίσκος θα μετατραπεί σε NTFS στην επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή. Αν το βιαζόμαστε κάνουμε reboot επιτόπου.

Γενικά το NTFS θεωρείται πολύ καλύτερο σύστημα αρχείων (filesystem) λόγω του ότι δεν έχει περιορισμό μεγέθους αρχείων (το FAT32 έχει μέγιστο μέγεθος 4Gb), είναι πολύ γρηγορότερο και ασφαλέστερο.