Πώς βλέπω τις επεκτάσεις αρχείων σε Windows 7;

windows 7 logo

Τα windows 7 έχουν ώς προεπιλογή να μήν φαίνονται οι επεκτάσεις των αρχείων. Αν θέλουμε να είναι εμφανείς...

Κάνουμε κλίκ στο Start (κάτω αριστερά) και πατάμε Ο υπολογιστής μου ή εναλλακτικά γράφουμε explorer και πατάμε Enter, ώστε να ανοίξει ο Windows explorer. Πηγαίνουμε Tools (Εργαλεία) -> Folder Options (Επιλογές φακέλων) -> View (Εμφάνιση) και ξετικάρουμε την επιλογή Hide extensions for known file types (Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων).

Αν για κάποιο λόγο θέλουμε να μένουν κρυφές οι επεκτάσεις στο μέλλον, ξανατικάρουμε την επιλογή.