Πρόσβαση στο linux (ext3) partition από Windows XP

Σίγουρα πολλοί χρήστες dual-boot συστημάτων (που έχουν εγκατεστημένα πέρα του ενός λειτουργικών συστημάτων), όταν βρίσκονται σε περιβάλλον Windows έχουν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν ένα ή περισσότερα αρχεία από το linux κομμάτι του σκληρού δίσκου. Η λύση του reboot είναι κάτι χρονοβόρο και σε ορισμένες περιπτώσεις ανέφικτο (λόγω εν ενεργεία εργασιών κ.λ.π). Δεδομένου ότι το linux partition είναι τύπου ext3 ή ext2 (και όχι reiserFS, XFS ή κάτι άλλο), η λύση είναι η εγκατάσταση του driver ext2 IFS ο οποίος αντιστοιχεί έναν windows δίσκο στο linux partition.

Ξεκινάμε κατεβάζοντας τον driver από εδώ και προχωράμε σε εγκατάσταση.

Αρχικά θα μας ρωτήσει άν θέλουμε να μπορούμε να γράψουμε στο linux partition ή να το συνδέσουμε read-only για μεγαλύτερη ασφάλεια:

ext2ifs-readonly

Έπειτα μας ρωτάει αν θέλουμε να διαβάζουμε το linux partition με UTF-8 κωδικοποίηση, κάτι το οποίο είναι θεμιτό για διανομές σχετικά σύγχρονες:

ext2ifs-utf8

Ακολουθεί άλλη μια επιλογή για legacy λογισμικά, αφου αν έχουμε linux kernel > 2.2 επιλέγουμε αβίαστα να υποστηρίζονται αρχεία μεγαλύτερα των 2 GiB:

ext2ifs-fileslargerthan2GiB

Τελειώνοντας μας ρωτάει ποια γράμματα θα αντιστοιχίσει στα linux κομμάτια, αφού τα έχει αναγνωρίσει αυτόματα. Εμείς επιλέξαμε "L" όπως Linux:

ext2ifs-driveletter

Μπορούμε να προσθαφαιρέσουμε δίσκους από τον Πίνακα ελέγχου -> IFS DRIVES

Προσοχή, αν ανοίγοντας τον σκληρό "L" μας πει ότι η μονάδα δίσκου δεν είναι φορμαρισμένη, επιλέγουμε όχι γιατί πιθανότατα ο δίσκος μας είναι διαφορετικού τύπου (όχι ext2 - ext3)!

Tags: