Ο firefox σε turbo mode!

Ας δούμε πώς θα ανοίγει ο αγαπημένος μας browser πολύ πιο γρήγορα τις σελίδες...

Γράφουμε στην γραμμή διευθύνσεων about:config, αποδεχόμαστε την προειδοποίηση αν και εφόσον εμφανιστεί και στην σελίδα που ανοίγει στο πάνω μέρος έχει μια γραμμή φίλτρου (Filter:).

Εκεί βάζουμε network.http.pipelining και αλλάζουμε την τιμή σε true (κάνοντας διπλό κλίκ πάνω στην τιμή) Μετά βάζουμε network.http.pipelining.maxrequests και αλλάζουμε την τιμή σε 30 Αλλάζουμε με τον ίδιο τρόπο το network.http.proxy.pipelining σε true Ύστερα πατάμε δεξί κλίκ μέσα στην σελίδα και δημιουργούμε μια integer με όνομα nglayout.initialpaint.delay και τιμή 0.

Πλέον ο firefox θα πλοηγείται στις σελίδες ταχύτατα. Αν θέλετε να ξεκινάει και γρηγορότερα ο firefox, διαβάστε αυτό τον οδηγό!

Tags: