Πώς ξεκινάω μια εφαρμογή κατά την εκκίνηση των Windows;

Αν θέλουμε να ξεκινά ένα πρόγραμμα με το που ξεκινάνε τα Window 7...

...πατάμε Start (Έναρξη), γράφουμε shell:startup (1) και επιλέγουμε τον φάκελο που μας βγάζει (2):


Εκκίνηση εφαρμογών μαζί με τα Windows, βήμα 1

Σέρνουμε με δεξί κλίκ την εφαρμογή που θέλουμε να ξεκινά μαζί με τα Windows στο παράθυρο που μας έχει ανοίξει, και επιλέγουμε Create shortcut (Δημιουργία συντόμευσης):

Εκκίνηση εφαρμογών μαζί με τα Windows, βήμα 2

Αυτό ήταν! Η εφαρμογή θα ξεκινάει αυτόματα με το που συνδεόμαστε. Επαναλαμβάνουμε για όσες εφαρμογές θέλουμε να ξεκινάνε κατά την εκκίνηση.