Πως διαγράφω μια εφαρμογή από το Facebook;

Αν έχει γεμίσει το προφίλ σας με άχρηστες εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε μία ή δύο φορές, το να τις αφαιρέσετε, δεν θα μπορούσε να ήταν απλούστερο.

Καταρχάς κάντε login, και στη συνέχεια πατήστε στην πάνω δεξιά γωνία Account (Λογαριασμός) > Application Settings (Ρυθμίσεις Εφαρμογών):

remove facebook application step 1

Πατήστε το μενού Show (Εμφάνιση) και επιλέξτε το αντικείμενο Authorised (Εξουσιοδοτημένες):

remove facebook application step 2

Πατήστε το X σε όποια εφαρμογή θέλετε να διαγράψετε. Οι εφαρμογές που δεν έχουν X δίπλα τους, είναι οι default του Facebook, και δεν γίνεται να διαγραφούν.

remove facebook application step 3

Θα σας εμφανιστεί ένας διάλογος που ρωτάει αν είστε σίγουρος πως θέλετε να διαγραφεί η εφαρμογή. Πατήστε Remove (Αφαίρεση):

remove facebook application step 4

Τέλος θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας ενημερώνει πως to Application αφαιρέθηκε επιτυχώς:

remove facebook application step 5

Αυτό ήταν! Επαναλάβετε για όσες εφαρμογές θέλετε να αφαιρέσετε.

Tags: