Πως εγκαθιστώ γραμματοσειρές (how to install fonts)

How to Icon

Πως κάνουμε εγκατάσταση γραμματοσειρών σε Windows;

Καταρχάς πρέπει να αποσυμπιέσουμε το αρχείο .zip, αν η γραμματοσειρά έρχεται συμπιεσμένη. Σε Windows XP και μετά, απλά κάνουμε διπλό κλίκ επάνω στο αρχείο, και αντιγράφουμε τα περιεχόμενά του στην επιφάνεια εργασίας.

Πηγαίνουμε Έναρξη (Start) -> Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) -> Γραμματοσειρές (Fonts) και "σέρνουμε" το αρχείο .ttf ή .fon στον φάκελο που έχουμε ανοίξει, ή απλά πατάμε Αρχείο (File) -> Εγκατάσταση Γραμματοσειράς (Install new font) και επιλέγουμε το αρχείο από εκεί.

Προσοχή, το αρχείο πρέπει να είναι αποσυμπιεσμένο, δηλαδή δεν αντιγράφουμε το .zip, αλλά τα περιεχόμενά του.