Συμπίεση .tgz από γραμμή εντολών

Για να κάνουμε συμπίεση tar και gzip στο bash...

...πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε να δημιουργηθεί το συμπιεσμένο αρχείο (archive) και γράφουμε την εξής εντολή:

tar cf - αρχείο_ή_φάκελος_προς_συμπίεση | gzip -c > συμπιεσμένο_αρχείο.tgz

Όπου η παράμετρος "-" στην εντολή tar που βρίσκεται στην θέση του output αρχείου, κάνει το tar να βγάζει standar output το οποίο κάνουμε pipe "|" στην εντολή gzip για περαιτέρω συμπίεση.

Tags: