Ταχύτερο torrent downloading αυξάνοντας τις half open connections

How to Icon

Τα Windows περιορίζουν τα torrent θέτοντας τις half-open connections σε 10. Αυξήστε το download σας με το Half-open limit fix (patch) for Windows.

Μπορείτε να το διορθώσετε με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας των torrent

Κατεβάστε το Half-open limit fix (patch) for Windows

Ανοίξτε Half-open limit fix, βάλτε 100 στο New Limit: και πατήστε Add to tcpip.sys

Half-open limit fix

Κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας

Τώρα το μόνο που μένει είναι να αλλάξετε την αντίστοιχη ρύθμιση του torrent client σας (πχ Utorrent)

Στο Utorrent πηγαίνετε Preferences > Advanced > net.max_halfopen και δώστε του την τιμή 80

Half-open limit fix

Αν ο router σας κάνει choke χαμηλώστε την τιμή του tcpip.sys στο 50 και του Utorrent στο 40.

Οδηγό για πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε το Utorrent θα βρείτε εδώ.

Tags: